Wanneer de voetproblemen niet meer te verhelpen zijn met steunzolen of aanpassingen aan schoenen, dan zijn orthopedische schoenen de oplossing. Orthopedisch schoeisel is volledig maatwerk; de gehele schoen wordt speciaal voor uw voeten gemaakt. U heeft daarbij de keuze uit tientallen modellen, leersoorten en kleuren.

Aanvraag procedure

 1. De behandelend specialist of huisarts schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.
 3. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt. Tevens worden uw persoon – en verzekeringsgegevens opgenomen,alsmede het verwijsbriefje van de arts.
 4. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te mogen leveren. Deze machtiging is nodig om u voor de vergoeding in aanmerking te laten komen.
 5. Zodra de machtiging binnen is – dit duurt gemiddeld vier weken – worden uw leesten en passchoenen gemaakt en wordt u uitgenodigd om de passchoenen te komen passen.
 6. Tijdens het passen worden indien nodig correcties uitgevoerd en wordt samen met u het model en de kleur van de schoenen uitgezocht.
 7. Na de pasfase gaan uw schoenen in productie.
 8. Als de schoenen klaar zijn, wordt er weer een afspraak met u gemaakt om de schoenen op te halen.

Vergoedingen

De kosten van orthopedische schoenen worden voor het grootste deel door de zorgverzekeraar vergoed. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage. Er zijn zorgverzekeraars die andere bedragen hanteren voor de eigen bijdrage; of dit voor u het geval is, kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.

De eigen bijdrage rekenen we bij aflevering van de schoenen graag met u af.

Verstrekkingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat uw verzekeraar een machtiging verleent. Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht genomen worden.

Deze regels voor verstrekkingen zijn voor orthopedische schoenen als volgt:

 1. Na het eerste paar schoenen mag u na 3 maanden een reserve paar aanvragen.
 2. 18 maanden na het eerste paar mag u een nieuw paar schoenen aanvragen mits u maar één paar adequate schoenen heeft.
 3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 18 maanden.
 4. Iedere 3 jaar mag u, naast de herhalingsparen, een reserve paar.
 5. U  heeft voor iedere aanvraag een verwijsbriefje van de huisarts nodig; voor de eerste aanvraag is echter een verwijsbrief van de behandelend specialist vereist.
 6. Kinderen jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

Levertijd

De levertijd van orthopedische schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee wij de machtiging van de zorgverzekeraar binnen krijgen. Bij volwassenen wordt altijd een levertijd binnen 12 weken gegarandeerd. Bij kinderen is de levertijd binnen 10 weken.

Inlopen

De eerste tijd kunnen de schoenen vreemd aanvoelen: u bent de op uw voet afgestemde correctie immers niet gewend. Vandaar dat het raadzaam is het dragen van uw schoenen rustig op te bouwen: begin met een paar uur per dag en bouw het in een of twee weken tijd op naar een volledige dag. Mocht u na twee weken nog last hebben van uw schoenen, neemt u dan contact op voor advies of voor een controle – afspraak.

Onderhoud

Aan uw schoenen heeft u weinig tot geen onderhoud. Wel is het raadzaam om schoenen af en toe te laten luchten. Daarom is het prettig voor u als u twee paar schoenen heeft, zodat u kunt wisselen.

Het kan zijn dat na verloop van tijd het lederen dekje op uw supplementen aan vervanging toe is. Als dat zo is, kunt u het bij uw orthopedisch schoentechnicus laten vervangen.

Bij normaal gebruik is het raadzaam uw schoenen na 1 jaar te laten controleren op functionaliteit.

Garantie

Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 maanden.

Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in uw garantieperiode.

Doorgaans zullen uw schoenen een levensduur behouden van minimaal 18 maanden, zodat u, bij meerdere paren, goed uitkomt met de eerder genoemde verstrekking termijnen van de zorgverzekeraars.

Klachten en over onze dienstverlening of producten

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Indien u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking dient u als volgt te handelen.

Indien wij een ‘ontevredenheid ‘van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliëntenzorg Zorgsector.

Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u het contactformulier in te vullen en dit naar ons te sturen ter attentie van W.H.J.M. Vijgen Deckers.

Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

Kwaliteitszorg

Orthopedisch schoentechnicus W.H.J.M. Vijgen-Deckers is deelnemer aan de erkenningsregeling die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is. Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze hele organisatie bovenaan staan.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat u met spoed geholpen wordt, dan kunt u na telefonisch overleg altijd binnen 24 uur bij ons terecht. Tijdens vakantiesluiting van ons bedrijf kunt u terecht bij onze waarnemer Wolter Orthopedie 045-5463227.

Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product, alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Voor u een prettig idee, omdat u, uw (medische) gegevens en uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden.

Heeft u echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag van u. Met uw suggesties kunnen we ons immer nog verder verbeteren.

Bedrijven in de (para)medische sector zullen altijd handelen uit het belang van de patiënt in uw belang dus. Toch is het voor iedere patiënt goed om te weten dat er belangenorganisaties bestaan voor patiënten. Bovendien heeft iedere orthopedisch schoentechnicus een aansprakelijkheidsverzekering.